Välj en sida

-Även om vi är konkurrenter måste vi samarbeta!
Det säger Niklas Andersson som arbetar i koncernledningen för DFDS i Köpenhamn. Omvärldens utmaningar gör att vi måste ställa om och det fort. Digitaliseringen har fått mer fart och Niklas Andersson förvånas över hur produktiviteten kan gå upp av att jobba mer hemifrån, detta kommer att förändra hur vi jobbar i framtiden.

Utan en masterplan men med bra egenskaper och drivkrafter gjorde Niklas en egen karriär och tog sig från golvet i pappas företag till att bli Executive Vice President Head of Logistics. Niklas säger att det tuffaste jobbet under resan var att vara mellanchef trots att han idag ansvarar för 2300 anställda.

Vill du ha ett råd för att påverka Din karriär och Ditt bolag, lyssna på intervjun.

Vad Nita tyckte var intressant:

  • Öppenheten
  • Insikten om att medarbetarna är fantastiska
  • Att vara så dedikerad och arbeta med förbättringspotentialen ur ett kundperspektiv
  • Att det är tydligt att resan är målet
  • Kunna kommunicera stabilitet och ingjuta självförtroende i svåra tider
  • Kulturen är det som påverkar om ett bolag skall lyfta eller inte och att alla är ansvariga.
  • Hur Niklas ser på branschens nya handelsmönster och digitalisering
  • Att konkurrenter måste samarbeta för att nå miljöfördelar snabbt

Länkar:

DFDS – Our History

Niklas Andersson – DFDS

DFDS Logistics

Supply Chain – Wikipedia

Cross-docking

Torben Carlsen – DFDS

The DFDS Way

Win23 – DFDS

Leif Östling – Management Studio podden

Håkan Samuelsson – Volvo Cars

Martin Lundstedt – Volvo Group

Share This