Här är några bra ledarskapstrender som är tagna från Väst Svenska Handelskammaren, som finns att ladda ner på handelskammaren.net under rapporter, Sverige studien som görs i samarbete med Preera, Volvo och SKL Sveriges Kommuner och Landsting samt studier från Stockholms Universitet. Dessa rapporter och studier tyder bland annat på att det är följande ledarskap som gäller i framtiden.

  • Mjuka värden & humanism tar större plats i organisationerna
  • Man vill ha Chefer som kommunicerar bra och har självkännedom
  • Att vara förändringsbenägen både som organisation och som Chef och Ledare
  • Kunna ge feedback (återkoppling) 80/90 -talisterna behöver vägledning tummen upp eller tummen ner, tydlighet i vad som förväntas av mig
  • Andra Chefer/Ledare skall kunna stödja andra ledare för bästa framgången
  • Coachande Ledare som får dig att utvecklas och prestera bättre
  • Chefer/Ledare som kan förmedla mål och visioner för att få med sig medarbetare för att nå resultat

Läste precis en artikel (aug -17) från hrnytt.se att Chefens mest irriterande egenskaper för anställda enligt ny undersökning från Yougov är konflikträdsla, arrogans,  att Chefen favoriserar vissa anställda och tar inte vara på medarbetarens kompetens.

Lycka till med framgången!