Välj en sida

Ett samtal om krishantering ur ett HR perspektiv.

Denna krisen är annorlunda och man kommer inte undan någonstans.

HR Direktör Annika Domack delar med sig av sina erfarenheter om krishantering och förändringsledning. Kriser påverkar många både i det stora och i det lilla men med vägledning, rätt verktyg och empatisk kommunikation kan man skapa trygghet. Vikten av samarbete och utbyte mellan chefskollegor kan vara ett stort stöd i kristider och tre viktiga saker att jobba med i en kris är kommunikation, framförhållning och att ta med alla aspekter av krisens ansikte. Det enkla är ofta det bästa.

Här är punkterna vad Nita tyckte var intressant…

  • Strukturen är viktig för hanteringen av kriser
  • Ledningens ansvar att hantera en kris
  • Att öva på krisen innan den kommer kan vara lärorikt
  • Chefer som vågar visa känslor inger förtroende
  • Mellancheferna har det tuffast
  • Vikten av sociala kontakter i kristider
  • Att inte bara informera om logik och fakta
  • Att kollegor kan söka stöd hos varandra och nätverka
  • Förklaringen till de tre viktigaste sakerna att tänka på i en kris