Välj en sida

Next Level Managements verktygspalett för ett lyckat lyft:

Vision/Målbild

Målstyrning

Affärsstrategier/Framgångsnycklar

Roller/Ansvar

Affärskritiska Relationer

Den kommunikativa Ledaren

Coachande Ledarskap

Ny i Ledarrollen

Stressmanagement

Mastermindgrupper/Erfa utbyte

Grund/Avancerat Ledarskap

Karriärcoaching

Personlighetsutveckling

Psykiskt/mentalt hälsotillstånd

Samarbete

Inspiration/Nytändning/Motivation

Livsstilsprogram med hälsokoll

Utvald global kurslitteratur

Personlighets tester/profiler

Rådgivning och rekommendationer

De största effekterna, förutom ekonomi, av Management träningen är:

Ökad energi

Större medvetenhet

Känner sig smartare

Gör bättre val

Prioriterar bättre

Glädjefylld

Meningsfullhet i arbete och privat

Roligare tillvaro

Ökad självkänsla

Starkare självförtroende

Känsla av framgång

Nytändning

Tydlighet kring mål

Starkare

Ser människor som resursstarka

Ökat samarbete

Handling

Mod

Förståelse

Tillfredställelse

För att du skall nå hit och för att lyckas vara kvar här krävs att du bestämmer dig, har fokus, är lyhörd och handlingskraftig.

Att ha mod att förändra över tid. Och att vara klok nog att investera i både dig själv och andra för att orka med.

Share This