En dag att utvecklas och komma närmre dig själv!

En upplevelsens dag där du med hjälp av olika övningar tillsammans med andra får möjlighet att bil bekant med dig själv på ett nytt och djupare sätt.

Lära känna olika delar av dig själv för att ju bättre du förstår dig själv desto bättre kan du leda dig själv i ditt liv.  Relationen till dig själv är utgångspunkt i relation till allt omkring dig. När du förstår mer av dig själv och de reaktioner som skapas i relation till andra kan du lättare hantera situationer som annars kan kännas svåra.

Denna prova på dag handlar om att få insikt och förståelse för hur du kan stärka din inre ledare.

Vi provar, reflektion, samvaro, olika verktyg och kunskap om hur Psykosyntes metoden kan hjälpa dig vidare.

Varmt välkommen att höra av dig till:

info@psykosyntesinstitutet.se eller ring 072-302 20 39