Välj en sida

Kalibrera din kompass.

Work & Live Smarter.

Empower your Leadership.

Ledarutvecklingskonceptet Next Level Management bygger på att skapa hållbara resultat för management. Vetenskapliga metoder för att nå absolut bästa utfall, upplevelsebaserad inlärning för att lära snabbt och vägledning av professionella vägledare.

För Dig, oavsett ålder som har bestämt dig för att våga lämna din bekvämlighetszon.

Om du vill lyckas som framtidens ledare behöver du ha koll på:

 • Framtidens organisationsmodell som handlar om snabbhet,
  samarbete och flexibilitet
 • Medarbetarnas karriärutveckling, hur främjar du deras tillväxt
  och framsteg
 • Ledarskapet, framförallt kommunikation ställer nya krav på tänk,
  action och mod
 • Kompetensen, vilket varumärke drar till sig flest och bäst,
  hur attraktiv är du/din organisation

Vinsten att arbeta med ett ständigt förändringsarbete och ett tydligt syfte gör att resultatet alltid kommer att bli optimalt. Medarbetarna tar större ansvar och får mer motivation och engagemang. Företagskulturen stärks och drar till sig den nya generationen med framtidens kunskaper. Ledarskapet utvecklas och utmaningarna gör att det är roligt att samarbeta med andra ledare. Framgång föder framgång och Ditt företag slår rekord i balansräkningen varje år för att det är lustfyllt att arbeta och ger energi!

Av erfarenhet garanterar jag att, genom att du lösgör din potential och använder de styrkor du och ditt management team har blir det success!

Använd humankapitalet, work smarter, må bäst och känn framgången. kontakta Din coach/utbildare/organisationskonsult och get started!

Next Level Management konceptbeskrivning = vägledning för framgång

På Management Studio arbetar vi efter en konkret modell med tre separata nivåer. De representerar ordningen på vad som behöver förändras. Att starta med en återblick är avgörande och den kallar vi nivå ett. Vi kallar modellen för vår tre-stegs-raket och den innefattar nivå ett, två och tre.

Level 1 – Historik

Du som ledare och företag skall må och prestera bra.

Det kanske låter banalt men tänk efter. Som ledare eller Lednings team är man både ansvarig för beslut och en förebild. Det innebär inte att man måste klucka av skratt och strö leenden omkring sig varje sekund. Nej men man måste vara i balans och trivas med sig själv och sin roll. Då kan man rätt utöva sitt ledarskap och inspirera andra. Man behöver ta ansvar för att vara hållbar. I Vilket mentalt, psykiskt och fysiskt tillstånd befinner sig företaget eller ledaren. Vi arbetar med att ta fram styrkorna och med stressmanagement hos varje ledare.

Level 2 – Nuläge

Alla chefer/ledare som arbetar på företaget skall fungera bra.

Att var och en i företaget är i balans och kontroll över sitt ansvarsområde är nästa förutsättning. Är rollerna och målen tydliga eller otydliga, har alla samma målbild. Alla skall ha rätt kompetens och attityd att sköta sitt ansvarsområde. Alla ska få rimliga förutsättningar att kunna sköta det. Alla skall känna hög motivation att göra sitt allra bästa. Då uppstår teamkänsla och samarbetet tar fart. Vi arbetar med att stärka chefsteamet och kommunikationen uppåt och neråt.

Level 3 – Framtid

Verksamheten skall fungera friktionsfritt.

Verksamheten skall fungera friktionsfritt och leverera resultat. Det betyder att den både är effektivt uppbyggd och rätt bemannad. För att lyckas måste man göra rätt saker, roller, ansvarsområden och förväntningar behöver tydliggöras. Ett friktionsfritt företag har också utvecklat en konstruktiv och positiv atmosfär. Sist men inte minst bör lönsamheten vara tillräckligt god för att motverka onödig stress och paniklösningar. Vi arbetar med målbilden och motivationen och lyfter företaget till nästa nivå.

Det är helt rimliga och basala förväntningar att ställa på en verksamhet. Med ordning på alla tre nivåerna finns förutsättningar att leda en verksamhet som är både lönsam, attraktiv för kompetenta människor att söka sig till och som blir en framgångsrik aktör inom sitt verksamhetsområde.

Share This